Husrivning Stockholm

Kompetent husrivning i Stockholm

Husrenovering har blivit alltmer populära, om inte förr så har den vuxit enormt sedan ROT-avdraget infördes. Rivning av hus är inte lika vanligt, trots att det ibland kan vara mer ekonomiskt att riva huset och bygga nytt på en tomt som man äger.

En stark anledning till varför man ska riva ett hus är att det är i så pass dåligt skick att det inte är värt att renovera till det skick man önskar sig. Om du istället väljer att riva hela bygget kontaktar du kommunen för att få rivningslov, som är ett måste i många fall. Denna information finns hos kommunen där du bor.

Anlita oss för en kompetent husrivning

Vi rekommenderar att du anlitar oss för det viktiga rivningsarbetet. Så gör vi hela arbetet från början till slut, från projektering och planering till bortfraktandet av rivningsavfallet. Vi är specialiserade på effektiva och säkra husrivningar och har stark och modern utrustning som klarar av alla rivningsjobb. Vi utför husrivning i Stockholm med omnejd.

Vi inleder med att besiktiga objektet som är avsett för rivning. Det är av allra största vikt att hitta eventuella farliga ämnen innan arbetet påbörjas. Man vill inte komma genom halva rivningen och upptäcka att det finns asbest i konstruktionen. 

rivning med grävmaskin

Anlita oss när du vill utföra en husrivning i Stockholm

Vi avråder från att genomföra en husrivning själv. Det är ett stort, tungt och ett riskabelt arbete som tar mycket tid i anspråk. Kontakta oss därför för ett offertförslag på en rivning! Det har du allt att vinna på.

När man genomför en husrivning börjar man med att stänga av vatten och el till fastigheten. Vi plockar bort allt metall och värmeelement. Detta sorteras och återvinns sedan. Man får inte glömma att det ofta kan finnas järnrör i väggar, avsedd för vattendragning och avloppsrör.

Vi sorterar och återvinner noggrannt

Sedan rivs väggar och all gips sorteras och isoleringsmaterial var för sig. I detta läge återstår tungrivningen; att ta ned stomme och tak. Här kommer vår starka maskinpark till sin rätt. 

Vill du bara riva delar av en byggnad, om du till exempel har ett vattenskadat badrum eller ett ofräscht kök, går det också bra att anlita oss för det. Vi har stor erfarenhet av både stora och små rivningar. Kunskaper som är nödvändiga för att inte ska skada andra delar av huset under rivningsarbetet. Vi är försiktiga och kommer inte att riskera att skada några bärande väggar eller befintliga vattenledningar.

Vi är erfarna specialister när det handlar om att riva hus!