Tjänster

Övriga tjänster

Vid sidan av husrivning erbjuder vi även en rad andra kompetenta tjänster.

Byggtjänster

Vi utför ett brett utbud byggtjänster åt såväl privatpersoner som företag

Håltagning

Vi utför borrning och sågning i betong, tegel och granit. Håltagning av alla slag.

Känsliga områden

Vi utför arbeten i garage, källare, nära hus och andra känsliga områden.

Våra övriga kompetenser finns inom följande områden:

  • Bergspräckning.
  • Arbetsledare och projektledare.
  • Skyliftsförare.
  • Truckförare.

 

 

 

Ansvarsfulla och säkra rivningsarbeten!