Riva hus

Tjänster

Övriga tjänster

Vid sidan av husrivning erbjuder vi även en rad andra kompetenta tjänster.

Håltagning

Vi utför borrning och sågning i betong, tegel och granit. Håltagning av alla slag.

Känsliga områden

Vi utför arbeten i garage, källare, nära hus och andra känsliga områden.

Sanering

Vi tar bort miljöfarliga ämnen, exempelvis asbest och PCB, ur hus som ska rivas och genomför miljöinventeringar.

Våra övriga kompetenser finns inom följande områden:

  • Bergspräckning.
  • Maskinförare av Bobcat, Brokk, Grävmaskin.
  • Arbetsledare och projektledare.
  • Skyliftsförare.
  • Truckförare.

 

 

 

Ansvarsfulla och säkra rivningsarbeten!